نری کنتاکت تلسکوپ(وارداتی)
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
موتور تمام اینکودر پولی پلاستیکی
10,500,000 ریال 10,500,000 ریال 10500000.0 IRR
موتور تمام اینکودر پولی آلومینیومی
10,500,000 ریال 10,500,000 ریال 10500000.0 IRR
منبع تغذیه سوییچینگ
5,000,000 ریال 5,000,000 ریال 5000000.0 IRR
مجموعه قفل طبقه تلسکوپ
1 ریال 1 ریال 1.0 IRR
مجموعه قرقره لنگ کالسکه
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
مجموعه قرقره اصلی کالسکه 76
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
مادگی کنتاکت تلسکوپ(وارداتی)
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
کفشک پلاستیکی درب
25,000 ریال 25,000 ریال 25000.0 IRR
روبند پولی پلاستیکی
1 ریال 1 ریال 1.0 IRR
S3M-504 تسمه
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
پروفیل کشویی
1 ریال 1 ریال 1.0 IRR
6J660 تسمه شیاری
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
5M-2050 تسمه
1 ریال 1 ریال 1.0 IRR